Prelatura

Kategorie: křesťanství

P. může být osobní nebo územní: a) osobní p. je sekulární jurisdikční struktura osobního charakteru, čili nevymezená územním kritériem, ustavená pro zvláštní pastorační účely. Sestává z kněží a jáhnů světského duchovenstva (CIC 294), »řídí se stanovami Apoštolského stolce a v jejím čele je - prelát jakožto vlastní - ordinář, jenž má právo zřídit národní nebo mezinárodní - seminář, začleňovat studenty a vést je k přijetí - svátosti svěcení z titulu služby v prelatuře (CIC 295), b) územní p. »je určitá územně ohraničená část Božího lidu, jehož duchovní péče je pro zvláštní okolnost svěřena prelátovi..., který ji řídí po způsobu - biskupa jako její vlastní pastýř« (CIC 370).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz