Prefekt

Kategorie: křesťanství

Z lat. praefectus, »postavený do čela«, »představený«. Označují se tak různé osobnosti: a) titulem kardinál p. se označuje - kardinál, jenž je odpovědný za některou - kongregaci římské - kurie, za Radu pro veřejné záležitosti církve a za Nejvyšší soud Apoštolské signatury, b) - prelát, představený Prefektury papežské rezidence, c) apoštolský p.: - Apoštolská prefektura, d) studijní p. je ten, kdo v - semináři sestavuje studijní plán, e) p. společného života v semináři je ten, kdo se ve shodě s - rektorem stará o dodržování kázně.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz