Preexistence

Kategorie: křesťanství

Bytí před začátkem světa a od věčnosti se v evangeliu sv. Jana přisuzuje Ježíši Kristu jako Logu: "Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně" (1, 1 - 3). Ze všech lidí je jen Kristus preexistentní na základě svého božství (Nejsv. Trojice). V jiném smyslu patří preexistence ke stěhování duší v hinduismu a buddhismu, podle nichž věčná duše každého individua čas od času mění tělo. Dualismus tělo-duše zastával i Platón, který předpokládal říši ideí, v níž jsou prý duše ode vždy domovem, aby se příležitostně vtělily.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz