Pozdvihování

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie gesta

Gesto, které vykonává - celebrant při - mši po proměňování, kdy zvedá nejdřív - hostii a potom - kalich. Další pozdvihování proměněných obětních darů je v závěru mešního - kánonu, kdy celebrant pozvedá společně obětovaný chléb a víno. P. hostie je známo již od 12. stol., kalicha od 14. stol.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

gestaCopyright iEncyklopedie.cz