Pověra

Kategorie: křesťanství

Podle - Katechismu katolické církve je p. »úchylka náboženského cítění a úkonů, které člověku ukládá. Může se také skrývat pod kultem, který vzdáváme pravému Bohu, například když se jistým, jinak oprávněným a nutným úkonům přikládá důležitost nějakým způsobem kouzelná. Přikládat účinnost pouze hmotné stránce modliteb nebo svátostným znamením bez ohledu na vnitřní postoje, které vyžadují, znamená upadat do pověry« (č. 2111).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz