Poutnictví

Kategorie: křesťanství

Náboženská praxe spočívající v kolektivním nebo individuálním cestování na nějaká posvátná místo ze - zbožnosti nebo z - kajícnosti na odčinění vin. Nejvíce navštěvovaná - posvátní místa jsou - Svatá země, chrámy, hroby - apoštolů a - katakomby v Římě, ale především mariánské svatyně (Lurdy, Fatima, Loreto).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz