Potrat

Kategorie: křesťanství

Z lat. abortus, odvozeno z aboriri (složeno z ab v negativním významu, a oriri, »rodit«). Tímto termínem se myslí záměrné přerušení těhotenství, totiž usmrcení plodu v těle matky dříve, než je dítě schopno samostatného života. Odsouzení potratu je stálým učením církve, znovu potvrzeným 2. - vatikánským koncilem, který prohlásil, že »potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny« (GS 51). Církevní právo trestá potrat vyloučením z církve ( - exkomunikace - latae sententiae, CIC 1398).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz