Posvěcení

Kategorie: křesťanství

V latině consacratio. Označuje obřad, jímž se převedou osoby, věci či místa z oblasti - profánní do oblasti sakrální (Boží) tak, že jsou natrvalo určeny službě Bohu nebo kultu ( - ritus). V židovském náboženství bývali posvěcováni - pomazáním králové, chrámové oltáře a po babylónském zajetí také velekněz a všichni - kněží. Katolická církev koná konsekraci (svěcení) - biskupů, - jáhnů, - kněží jako obřady udělování - svátostí, světí také kostely, oltáře, zvony, prameny atd ( - svátostiny).V eucharistické - liturgii je posvěcení ústředním okamžikem, ve kterém se chléb a víno promění v tělo a krev Kristovu ( - transsubstanciace, - eucharistie).P. označuje také přechod ze stavu hříchu do stavu nového člověka, k němuž dochází působením - milosti, a rovněž postup v dokonalosti zachováváním - evangelijních rad.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz