Posvátná místa

Kategorie: křesťanství

Výraz označuje místa vázané k náboženské tradici nebo k významným činům ze života zakladatele náboženství. Pro křesťany jsou p.m. ta, která spatřila Ježíše, nebo kde veřejně hlásal svou nauku, v současné době jsou na těchto místech většinou chrámy, např. bazilika Narození v Betlémě, Večeřadlo, zahrada v Getsemanech, bazilika Božího Hrobu a Kalvárie v Jeruzalémě, bazilika Zvěstování v Nazaretě atd. Pro Židy je posvátným místem Zeď nářků, čili to, co zbývá ze starobylého židovského - chrámu. Město, ve kterém má nejvíce p.m., je Jeruzalém, jenž uchovává památky tří - monoteistických náboženství, židovství, křesťanství a islámu. Vlastnění a otraha p.m. působila v průběhu dějin značná napětí a roztržky mezi židy, křesťany a muslimy a dokonce i mezi samotnými křesťany (katolíci latinského a řeckého - obřadu, - arménská církev, - koptové a křesťané syrského ritu).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz