Poslední večeře

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: velikonoce

Označuje velikonoční večeři, kterou Ježíš slavil s - apoštoly předtím, než byl zajat a zabit na kříži (Mt 26,26nn, Mk 14,22 a d., Lk 22,19nn, 1 Kor 11,23nn) a během níž ustanovil - eucharistii.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

velikonoceCopyright iEncyklopedie.cz