Posedlost

Kategorie: křesťanství

O posedlosti - ďáblem mluví především NZ, podle něhož je - satanova činnost rozmanitá a jejím cílem je zničení Kristova spásonosného díla. Ježíš však přišel právě proto, aby se postavil proti ďáblovi (1 Jan 3,8) a obdařil všechny - apoštoly mocí vyhánět ho (Lk 10,17-19). Především v - synoptických evangeliích jsou četné popisy posedlých ďáblem, zdá se že jsou posedlí jedním či více »nečistými duchy« (Mt 12,45), kteří je trýzní (Mk 5, 2-6), kteří mluví jejich ústy (Mk 1,34). Ježíš vykoná řadu uzdravení: v synagoze v Kafarnaum (Mk 1,23-38), v Gerase (Mk 5,1-20), uzdraví nemocného padoucnicí (Mk 9,18-29) a dceru syroféničanky (Mt 15,21-28) atd. Církev podle Ježíšova příkladu provádí proti p. - exorcismus (CIC 1172, srov. Kat. 1673).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz