Pontifex

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Z lat. pons, »most«, a facere, »činit«. Titul Summus Pontifex, dnes výlučně dávaný - papeži, se až do 11. stol. vztahoval na všechny - biskupy. Pohanský titul Pontifex Maximus se dával papežům ve 14. a 15. stol. Hierarchické a politické postavení - papeže je vyjádřeno v dnes platném úředním titulu: »Biskup římský, zástupce Ježíše Krista, následník knížete apoštolů, nejvyšší velekněz obecné církve, p. Západu, primas Itálie, arcibiskup a metropolita římské provincie, panovník městského státu Vatikán, služebník služebníků Božích« ( - Papežská ročenka).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz