Pohanství

Kategorie: křesťanství

Termín p. je teologicky významný už ve SZ. Je to pojem relativní a užívá se pro vymezení vyvoleného národa vůči těm, kdo k lidu spasení (gojim) nepatří. Souběžně s tím by se měli v NZ - teologii považovat za p. ti, kdo jsou mimo (viditelné) společenství věřících v Krista, čili kdo jsou mimo církev. Etymologicky je výraz p. odvozen z lat. pagani (obyvatelé venkova, lat. pagus). Protože byli kulturně méně vyspělí, označení přijalo nádech kulturní zaostalosti a mravní méněcennosti. V moderní době je p. synonymem »divošství«. To vysvětluje, proč dnes, v pokoncilním období a v době »mladých národů«, se tento termín přestal užívat.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz