Pohanokřesťanství

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství

Novozákonní obce se tvořily po prvním vyhnání židokřesťanů z Jeruzaléma (kolem r. 43) zprvu v Sýrii a Kilikii. Zpočátku byli pokřtění nežidé jako proselyté vázáni židovským zákonem. Na zrušení této povinnosti, které se už praktikovalo zvláště v Antiochii, se usnesl koncem 40. let apoštolský koncil. Prvním apoštolem pohanů byl Barnabáš, než se sv. Pavel stal vlastním misionářem křesťanství ve světě helénismu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz