Pohané

Kategorie: křesťanství

V NZ je to obecné označení těch, kdo nepatří k vyvolenému lidu - Izraele, jsou opovrhovaní pro modlářství a špatné mravy (Mt 18,17, Gal 2,15). V Kristu však také pohané spolu s - židy tvoří jediný - Boží lid, protože v jeho krvi byla stržena zeď rozdělení (Ef 2,14nn). Apoštol Pavel je označen jako opravdový - apoštol pohanů (Sk 9,1nn, Sk 22,21, Gal 2,7).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz