Pneumatomachisté

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze Duch svatý

Časové zařazení: rané křesťanství

Z řec. pneuma, »duch« a odvoz. z machesthai, »bojovat«. Bludaři 4. a 5. stol., kteří popírali plnost božství - Ducha svatého, kterého považovali za něco menšího než je Otec a Syn, za jakýsi »druh« - anděla v Boží službě. - Hereze byla vyvrácena - kappadockými Otci a konstantinopolským - koncilem (381).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanství

hereze

Duch svatýCopyright iEncyklopedie.cz