Plinius Mladší

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 1. století

Plinius Mladší byl římský senátor a konzul (r. 100) a císařský místodržící v Malé Asii. Setkání s velkým množstvím křesťanů v Bithynii jej vedlo k dopisu císaři Trajánovi, jak se vůči nim má chovat. Nevědomky tak podává zprávy o šíření křesťanství. (-ienc-)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

1. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz