Placet

Kategorie: křesťanství

Třetí osoba jed. č. oznam. způsobu lat. slovesa placere, »líbit se«. Právní výraz vyjadřující souhlasné stanovisko. Tohoto způsobu vyjádření používá - koncil nebo jiné kolegiátní církevní orgány, a to v případě plného souhlasu. Souhlas podmíněný se vyjadřuje výrazem placet iuxta modum a nesouhlas se vyjadřuje slovy non placet.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz