Píseň písní

Synonyma hesla: Velepíseň

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Sbírka milostných písní Starého zákona se připisuje Šalomounovi. Je nejisté, jde-li o lidové svatební zpěvy nebo o píseň k oslavě lásky mezi mužem a ženou. V každém případě bylo možné Píseň písní (Velepíseň) přijmout jako biblickou knihu až po alegorickém výkladu, který nebere text doslovně. Židovská tradice vykládala spis jako symbolické vyjádření lásky Jahveho k vyvolenému národu. Křeťanský výklad knihu interpretoval jako symbol lásky Boha k celému světu, především však Krista k církvi, nebo též mariologicky. Velepíseň působila ve středověku silně na křesťanskou mystiku. V nejnovější době se stále více přijímá výklad, který vidí ve Velepísni milostnou báseň, ve které se vyzdvihuje lidská láska, která má podle Božího plánu smysl sama v sobě jako odraz lásky Boží.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz