Pietismus

Kategorie: křesťanství

Zbožné hnutí v protestantismu mělo veliký vliv v první polovině 18. stol. Kladlo důraz na praktické osvědčení křesťanské nauky v životě. Biblická pravda se musí živě procítit. Reformace nebyla v očích pietistů historickou událostí, nýbrž zkouškou osvědčení, která se uskutečňuje stále. Od počátku se laici účastnili aktivně církevního života. Pietismus přišel z Anglie a Holandska. Zasáhl zprvu západoněmeckou oblast. Spis Filipa Jakuba Spenera Pia desideria (Zbožná přání), který vyšel r. 1675, se stal počátečním podnětem pietismu. Spenerovým kmotřencem byl hrabě Zinzendorf, zakladatel hernhutské (ochranovské) obce (viz Moravští bratři). V německém luteránském pietismu byl jeho vynikajícím nástupcem hallský profesor teologie August Hermann Francke, jehož zbožnost byla důsledkem zážitku obrácení. Jeho pietismus se projevoval v účinné lásce k bližnímu. Pietismus ovlivnil řadu protestantských denominací, mj. metodisty.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz