Petr Tomáš

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí karmelitáni

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 14. století

Narodil se kolem r. 1305 ve francouzském kraji Périgord (asi v Lebreil, dnes součást Salles de Belvés). Pocházel z velmi chudých poměrů. Aby rodině ulehčil, již jako chlapec se osamostatnil. Žil z almužen a z vyučování mladších, tak se mu podařilo dostudovat. V jednadvaceti letech vstoupil v Bergerac do karmelitánského řádu. I v řádu vyučoval a dál studoval. V r. 1345 byl zvolen generálním prokurátorem řádu u papežské kurie v Avignonu. Stal se papežským kazatelem. Roku 1354 byl jmenován biskupem v Patti a Lipari (na severu Sicílie), 1359 v Koroné na Peloponéském poloostrově, pak r. 1363 arcibiskupem krétským a rok na to latinským patriarchou konstantinopolským. Jeho hlavním posláním však bylo vést papežské diplomatické mise. V Srbsku (1355) a v Konstantinopoli (1357) jednal o sjednocení místních církví s Římem, pak působil u spojených vojsk, bránících křesťanský Východ (1359-62). Osobně a písemně jednal jménem papeže i s Karlem IV. V rámci příprav nové křížové výpravy vedl mírová jednání v nejednotné Itálii a na Kypru. Výpravy jako papežský legát se účastnil a svým vlivem přispěl k dobytí Alexandrie (1365). Víc dosaženo nebylo. Na zpáteční cestě do Avignonu zemřel 6. ledna 1366 ve Famagustě na Kypru a tam byl i pohřben. Hned byl považován za světce. Po celý život zůstal věrný svému řeholnímu životu a šatu. Byl velmi oblíben, protože mnohokrát zprostředkoval mír. Jeho kult byl potvrzen r. 1609 a r. 1628.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Francie

svatí

14. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz