Perichoreze

Kategorie: křesťanství teologie

Z řec. peri, »uvnitř«, a chorein, »jít«, »být jedno uvnitř druhého«. Teologický výraz, který používali - kappadočtí Otcové při tvrzení o typickém spojení nebo společném pronikání se, ke kterému dochází na základě jednoty božské podstaty a které vymezuje vztah tří božských osob - Nejsvětější Trojice. Používá se také výrazu circumincessio (vcházení do sebe navzájem, vzájemné pronikání se).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologieCopyright iEncyklopedie.cz