Pelagius

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 4. století 5. století

Pelagius, jehož činíme odpovědným za pelagianismus, se narodil mezi roky 350 až 354 v Británii a zemřel patrně v Egyptě ve dvacátých letech 5. století. Kolem roku 384 se objevil v Římě a pobýval tam až do roku 410. Těšil se velké vážnosti pro přísné mravní zásady. Před Vizigóty uprchl do Afriky a tam se dostal do konfliktu s Augustinem pro svou nauku o milosti, jejíž závadnosti si až do té doby nikdo nevšiml. Pelagius se vydal dále na Východ. Vlastní boj o pelagianismus, jehož význam pro Východ se nesmí přeceňovat, se odehrával na Západě za jeho nepřítomnosti.
Na dvou synodách v Palestině (Jeruzalém a Diospolis) v roce 415, kde se o sporu dověděli a kde od Pelagia požadovali, aby se zodpovídal, se choval neutrálně. Lze si představit, co by se stalo, kdyby Augustin přednesl svou nauku o milosti na východní synodě. – Nelze říci, že Pelagius zastával pelagianismus v tak hrubé podobě, kvůli které mu vytýkali blud; byl totiž jednak příliš zbožný, jednak ne dosti přesvědčivý. Není však pochyb o tom, že takříkajíc pelagiánsky učil. Jinou otázkou, na kterou nelze v zásadě odpovědět, by bylo, zda by se dal určit rozdíl mezi Pelagiovým pelagianismem a semipelagianismem jihogalských asketů; zde bychom byli nad konkrétními údaji v rozpacích.
Pelagiovy názory jsou vylíčené v četných malých spisech. Není však vždy jasné, zda pocházejí přímo od Pelagia nebo od jeho žáků. Můžeme vycházet z toho, že komentář k Pavlovým listům Expositiones XIII epistularum Pauli je Pelagiovým dílem. Kromě toho existuje osm různě velkých spisů, jedenáct listů a fragmenty dvanácti dalších spisů, které se připisují Pelagiovi, avšak nikoli bez rozporů. Je to tedy dohromady poměrně dost spisů. Přesto to neodpovídá ani dojmu, který chtěl o jejich počtu a objemu vzbudit Gennadius, ani dalším zprávám o Pelagiovi, které na rozdíl od některých jeho žáků popírají nějakou výraznější publikační činnost. Proto spíše můžeme očekávat, že mnohé ze spisů přisuzovaných zde Pelagiovi připíše další bádání jiným pelagiánům.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

5. století

křesťanství

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz