Pelagianismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Blud v 5. stol. anglického (či irského) - mnicha Pelagia, ktrerý se týkal otázky - milosti. Pelagius popíral - prvotní hřích a závažnost jeho důsledků. Považoval svobodu člověka jako nezávislou a postačující k dosažení - spásy. Kristův význam viděl především v jeho příkladu. Nejurputnějším odpůrcem p. byl sv. Augustin, jenž zdůrazňoval důležitost milosti jako niterné pomoci, darované člověku Bohem. Myšlenky p. odsoudil Efezský koncil (431). Pozdější - semipelagianismus hlásal jak nutnost Boží milosti, tak nutnost lidské vůle (i když to byla vůle, která pobízela člověka k víře), semipelagiánství bylo odsouzeno - synodem v Orange (529).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

herezeCopyright iEncyklopedie.cz