Peklo

Kategorie: křesťanství

Stav kdy člověk s konečnou platností ztrácí Boha tím, že zneužije vlastní svobody, vědomě ho odmítne a tak se sám vyloučí ze společenství s Bohem a blaženými. Ježíš opakovaně mluví o »Gehenně«, o »neuhasitelném ohni« (srov. Mt 5,22.29, Mt 13,42.50, Mk 9,43-48) a oznamuje přísnými slovy, že vysloví odsouzení: »Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně« (Mt 25,41). Církev potvrzuje existenci pekla a jeho věčnost, ale učí také, že Bůh nepředurčuje nikomu, aby šel do pekla. To je důsledkem dobrovolného odklonu od Boha (smrtelný - hřích), ve kterém člověk setrvává až do konce (srov. Kat. 1033-1037).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz