Pavel VI.

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: papež

Časové zařazení: 20. století

(*Concesio 26.9.1897 - +Castel Gandolfo 6.8.1978). Giovanni Battista Montini byl zvolen papežem r. 1963 a dovedl ke zdárnému konci 2. vatikánský koncil. Jeho cesty do Izraele, OSN, Japonska, Afriky a Indie sloužily misijnímu a ekumenickému úsilí církve; také jeho encykliky Populorum progressio, Ecclesiam suam, Mysterium fidei měly světový ohlas. Liberální veřejností byly rozporuplně diskutovány encykliky Humane vitae (o plánovaném rodičovství a sexuální etice) a Sacredotalis caelibatus (o celibátu kněží). Během svého pontifikátu znovu navázal kontakt s komunistickými zeměmi východní Evropy, i když jeho "východní politika" měla i své stinné stránky plynoucí z ne zcela dobré znalosti podstaty komunistického režimu. Navázal styky s pravoslavným patriarchou Athenagorem I., klatba nad ortodoxní církví, která byla vyhlášena r. 1054 byla slavnostně zrušena 7. 12. 1965. Vstoupil do dějin jako papež, který v neklidné době vedl církev prozíravě, věrný svým zásadám a otevřený novým podnětům.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. století

křesťanství

papežCopyright iEncyklopedie.cz