Patron

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: svatí

Z lat. patronus, »ochránce«. Svatý nebo anděl, jemuž je svěřena ochrana určitého chrámu, osoby, životního stavu, povolání, města, země či - diecéze nebo i zvláštních záměrů. Římský - katechismus (1566) vyzývá k tomu, aby ke - křtu byla volena jména světců, kteří mohou sloužit jako vzor a jako ochránci. Již sv. Ambrož svěřil svůj chrám přímluvě sv. Gervase a Protase, koncem 6. stol. se stalo zvykem vybírat si jako p. nějakého světce.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

svatíCopyright iEncyklopedie.cz