Patristika

Kategorie: křesťanství

Nauky církevních otců a spisovatelů připravovaly středověkou scholastiku. Plnili úkol ospravedlnit (viz apologeti) křesťanství před vzdělaným světem pozdní antiky. K tomu patřila kritická výměna názorů s gnózí, manicheismem a jinými bludnými naukami, stejně jako přijetí tradic řecké filozofie (viz novoplatonismus, stoa). Nejvýznamnějším zástupcem patristiky byl církevní učitel Augustin. V teologii, vyučované na dnešních vysokých školách, se věnuje obor patristiky, resp. patrologie, raně křesťanskému písemnictví.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz