Patripasianismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze Trojice

Časové zařazení: rané křesťanství

Hereze konce 2. a počátku 3. stol., podle níž tři osoby - Nejsvětější Trojice jsou ve skutečnosti pouze třemi způsoby projevu osoby jediné ( - modalismus). Hlásala dokonce, že Otec se přímo podílel na utrpení Kristova - umučení. Název p. dal herezi Tertulián.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanství

hereze

TrojiceCopyright iEncyklopedie.cz