Pastýř

Kategorie: křesťanství

Z lat. pastor. V Písmu svatém se tak obrazně nazývají králové a představení (Jer 23,1nn, Ez 34,1nn). Nejvyšším p. je Bůh (Gn 49,24, Ž 23) a Ježíš je dobrý p., jenž dává život za své stádo (Lk 15,3nn, Jan 10,11nn). Rozšířením pak byl tento výraz vztažen na - biskupy jako představené křesťanských společenství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství



Copyright iEncyklopedie.cz