Pastorální

Kategorie: křesťanství

Z lat. pastor, pastoralis - »pastýř«, »pastýřský«. Výraz lze chápat z různých pohledů a má tyto významy: a) pastorální teologie, někdy též praktická - teologie, která se zabývá péčí o život víry křesťanů i o speciální okolnosti života (nemoc, rodinný život, růst povolání apod., b) pastorace jako důležitá složka života církve, konaná zejména - kněžími a - jáhny se spoluúčastí laiků pod vedením biskupa. Na rozdíl od misie se obrací zejména do nitra církve, c) pastýřský list, oficiální poselství biskupa (biskupů) jeho - diecézi (diecézím), které se čte zpravidla při bohoslužbách, d) pastorační návštěva, návštěva biskupa ve farnosti nebo - papeže v určité zemi.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství



Copyright iEncyklopedie.cz