Pastorační rada

Kategorie: křesťanství

a) diecézní p.r. sestává z věřících (duchovních, členů - společností zasvěceného života a - laiků), kteří »vynikají pevnou vírou, dobrými mravy a moudrostí« (CIC 512, par. 3), aby zkoumali, hodnotili a navrhovali praktické závěry pokud jde o pastorační činnosti diecéze. Pastorační rada má pouze poradní hlas a je řízena a svolávána - biskupem alespoň jedenkrát za rok. b) farní p.r., přesedá jí farář a věřící v ní spolu s těmi, kdo se ze svého úřadu podílejí na pastorační péči ve farnosti, napomáhají rozvoji pastorační činnosti. Má pouze poradní hlas (CIC 536). U nás se také nazývá farní rada.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz