Parenese

Kategorie: křesťanství

Z řec. paraínesis, odvozené ze slovesa parainein, »vybízet, pobízet«. Označuje se tak křesťanské kázání, které má charakter povzbuzení, pobízení, případně napomenutí. Jakožto pojem z oblasti - exegese označuje určitý biblický literárání druh, obsahující slova povzbuzení, vybídnutí ke statečnosti, a uvádějící prakticko-morální hlediska víry, mnohdy ve formě etických textů vzniklých v pohanském kulturním prostředí, v němž se rozvíjely biblické texty.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz