Parakletos

Kategorie: křesťanství

Z řec. parákletos, »ten, který je přivolán na pomoc«, »ten, který je vzýván«, z toho v latině paraclitus. Obvykle se překládá jako zastánce, obhájce, utěšitel (srov. Job 33,23, Iz 51,12). Označení pro - Ducha svatého (Jan 14,16.26, Jan 15,26, Jan 16,7) a Ježíše (1 Jan 2,1).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz