Parabola

Kategorie: křesťanství

Z řec. parabolé, »přirovnání«, »podobenství« (od slovesa parabállein, »přirovnávat«). Vyprávění, ve kterém je náboženská myšlenka sdělena pomocí z příběhu ze života. Myšlenku si čtenář musí vyvodit sám. Ježíš je používá k ohlašování - království Božího (Mt 13,34nn, Mk 4, 33nnal.): dům na skále (Mt 7,24nn, Lk 6, 47nn), rozsévač (Mt 13,3-23, Mk 4,3-25, Lk 8,5-18), pšenice a koukol (Mt 13,24-30, 36-43), hořčiné semínko (Mt 13,31 a.d., Mk 4,30nn), vzácná perla (Mt 13,45nn), síť (Mt 13,47-51), pán domu (Mt 13,52), dva dlužníci (Lk 7,41-43), milosrdný samaritán (Lk 10,25-37), přítel, jenž přichází v noci (Lk 11, 5nn), fíkovník, který nerodí (Lk 13,6nn), stavění věže (Lk 14,28nn), nevděčný služebník (Mt 18,23-35), ztracená ovečka (Mt 18,10nn), ztracený peníz (Lk 15,8nn), ztracený syn (Lk 15,11-32), nepoctivý správce (Lk 16,1-13), Lazar a bohatec (16,19-31), neodbytná vdova (Lk 18,1-8), farizeus a celník (Lk 18,9-14), dělníci na vinici (Mt 20, 1-16), dva synové (Mt 21,28-31), o zlých vinařích (Mt 21, 33-41, Lk 14,16-24), věrný služebník (Mt 24,45-51, Lk 12,42nn), deset panen (Mt 25,1-13), o hřivnách (Mt 25,14-30, Lk 19,12-27).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz