Papiáš z Hierapole

Synonyma hesla: Papias z Hierapole

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 2. století

O Papiášovi (Papias) se Eusebius zmiňuje jako o současníkovi Ireneje a Polykarpa. Irenej říká, že byl biskupem v Hierapoli ve Frýgii, což je s ohledem na Papiášův původ docela dobře možné. Papiáš náleží ke generaci po presbyterech, tedy ke generaci, která už nebyla v bezprostředním styku s apoštoly, a tím se odlišuje od svých starších současníků. Zajímal se o to, co presbyteři o apoštolech tradovali. Snažil se zjistit, jaké zprávy předali apoštolové presbyterům o Ježíšových slovech a činech. Tento zájem o dějinnost událostí v díle spásy a o jejich dosvědčení je u Papiáše motivován jak protignosticky, tak promontanisticky.
Papiáš napsal pět knih Vyprávění (nebo Zpráv, ne však „Výkladů“) o výrocích Páně (Logion kyriakon exegeseis). Z fragmentů vyplývá, že se slovem „Pán“ nespojoval jen předvelikonoční slova a skutky Ježíšovy, nýbrž i slova a skutky Vzkříšeného skrze Svatého Ducha. Protože Papiáš učil chiliasticky jako všichni montanisté, připojuje Eusebius nepříznivou zmínku o jeho duševních schopnostech.
To, že tak důležitý pramen, jakým se musely Papiášovy knihy stát jistě záhy po svém vzniku, zanikl nebo byl zničen, lze zdůvodnit jen montanistickým původem díla. Za možnou dobu vzniku díla se považuje období 130–160.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

2. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz