Papežská kancelář

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Římský úřad papežské kurie, který se stará o vyhotovování a zasílání papežských dopisů a listin. Jako samostatná a řízená (státní) kancelář, byla zřízena r. 1159. Její podstatnou strukturu, dělení úkolů a pokyny pro provoz stanovil Inocenc III. (1198 - 1216). Papežský písemný styk vedli až do 11. stol. římští městští notáři pod vedením knihovníka (od 9. stol.), kterého vystřídal v 11. stol. kancléř v hodnosti biskupa, resp. kardinála. Od r. 1212 přináleželo označení kancléře samému papeži. Početný kancelářský personál, který ovládal úřední řeč latinu, vedl a byl za něj zodpovědný místokancléř, který rozděloval oblasti působnosti a přiděloval úkoly oddělením. Registr (od 4. stol.) a sbírky formulí (od 7. stol.) i zvláštní diktát a rytmika textu, také zvláštní druhy písma chránily před zfalšováním privilegia. Speciální a světově orientované vzdělávání duchovních (a učenců) na kancléře, resp. sekretáře a nuncia, se uskutečňovalo v kurii od 12. stol. V 15. stol. došlo k rozštěpení kanceláře na samostatně jednající dílčí úřady: dataria (k datování a přezkušování originálů), signatura (papežský soud, ve 20. stol. kasační dvůr (odvolací soud), secretaria apostolica s vlastními sekretáři pro diplomatickou korespondenci, kteří obstarávali rozsáhlý písemný styk s jinými vládami, s církevní hierarchií a institucemi, jakož i se správou církevního státu. V 17. stol. význam kanceláře ustupoval. Reforma kurie, kterou uskutečnil Pius X. r. 1908, se vztahovala i na kancelář; kancelářské formuláře, které se potvrzovaly od existence každého pontifikátu, obsahovaly od 14. stol. pravidla, která byla r. 1910 beze změny potvrzena.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz