Papež

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Z řec. pappas, později papas, lat. papa. Zpočátku se jednalo o lichotivou zdrobnělinu, kterou dítě volalo »otce«. V prvních křesťanských staletích se tento název používal pro všechny - kněze a - biskupy. V souvislosti s oslovením římského biskupa se poprvé objevuje v nápisu - jáhna Severa (293-304), objeveném v římském kostele sv. Kalixta. Ke konci 4. stol. se titul stal výsadou římských biskupů a v 8. stol. se ustaluje jako titul výlučný. Začíná se také objevovat výraz Summus Pontifex (Nejvyšší velekněz), vyhrazený až do té doby pouze Kristu. Termín zástupce Kristův je naproti tomu z 13. stol. Papež, římský biskup a nástupce sv. Petra, kterého Ježíš učinil patýřem celého svého stáda (Jan 21,15-17) a jemuž svěřil klíče své církve (Mt 16,18-19), »je trvalým a viditelným počátkem a základem jednoty jak biskupů, tak i zástupů věřících" (LG 23). »Ve skutečnost má římský velekněz, z moci svého úřadu zástupce Kristova a pastýře celé církve, nad církví plnou, nejvyšší a univerzální moc, kterou vždy může volně uplatňovat« (LG 22, srov. Kat. 881-882).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz