Pantokrator

Kategorie: křesťanství

V nicejsko - konstantinopolském vyznání víry označení Boha Otce, v novozákonním významu také Syna Božího. Pantokrator je častým námětem pravoslavných ikon, pravou rukou žehná, v levé ruce drží otevřenou bibli.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz