Panteon

Kategorie: religionistika

Tento pojem značí souhrn bohů, uctívaných v polyteistickém náboženství; také - mj. v helénistické době - svatyni, zasvěcenou všem bohům. Nejmonumentálnější centrální stavbu, rovněž takto označovanou, zbudovali za Hadriána mezi r. 118 a 128 v Římě na místě chrámu, který postavil M. Agrippa (27 př. Kr.). Válcovitá stavba, překlenutá polokoulí, s chrámovým průčelím, se stala vzorem mnohým stavbám v dějinách architektury. Panteon byl r. 609 vysvěcen na křesťanský kostel (S. Maria Rotonda) a je pohřebištěm významných Italů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz