Panenství

Kategorie: křesťanství

Označuje se jím rozhodnutí toho, kdo si uchovává nedotčenost a vzdává se všech pohlavních radostí. V NZ je považována za zvláštní - milost, za znamení odhodlání zcela se odevzdat Pánu a jeho království (Mt 19,12, Mt 25,1.6, Lk 20,35). Podle - Katechismu katolické církve je p. »mocným znamením, že svazek s Kristem má přednost, je toužebným očekáváním jeho návratu, je znamením, které připomíná, že manželství je skutečností tohoto světa, který pomíjí« (Kat. 1619). - Čistota.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz