Panenský porod

Kategorie: religionistika křesťanství

Podkategorie: Maria

Nábožensko-historicky velmi starý motiv zplození člověka bohem nebo jeho poslem je v mnoha bájích a mýtech. Jeho funkce spočívá většinou v tom, aby odlišil mimořádného člověka až k jeho zplození a narození od normálních smrtelníků nebo odůvodnil jeho zvláštní postavení. Z tohoto rámce vystupuje novozákonní porod z panenské matky jako něco nového a jedinečného. Maria počala a porodila Krista z Ducha svatého, aniž ztratila své panenství. Biblické líčení přitom vylučuje všechny helénistické a mimokřesťanské motivy. Důraz se neklade ani tak na panenský porod jako takový, nýbrž na mesiánskou vládu Davidovu. To má teologické důvody, protože Kristovo Boží synovství nezávisí na porodu panny, nýbrž naopak panenský porod je důsledkem Božího synovství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

křesťanství

MariaCopyright iEncyklopedie.cz