Pallottini

Kategorie: křesťanství

Jsou tak nazýváni příslušníci Misionářské společnosti katolického apoštolátu (Societas Apostolatus Catholici, původně Pia Societas Missionum). Společenství - kněží, kteří neskládají slavné - sliby, ale jen přísliby (chudoby, čistoty, poslušnosti, společného života a zřeknutí se církevních poct), které založil r. 1835 Vincenzo Pallotti (1795-1850, svatořečený 1963), ale která byla s konečnou platností uznána teprve Piem X. v r. 1904. P. dnes pracují ve farní a mimofarní duchovní správě skupin a sdružení, v přípravě dospělých, v práci s mládeží, v domovech pro slepce a ve vězeních. K jejich zvláštním úkolům patří duchovní péče o emigranty. Kromě toho pracují v misiích. Významné byly jejich zásluhy na poli publicistiky. Společnost dnes má přes 2000 členů a je rozšířená po celém světě. Generalát má sídlo v Římě. Z obrodného mariánského a apoštolského hnutí p. se vyvinulo v Schönstattu Schönstattské apoštolské hnutí, které od p. odloučil Pavel VI. v r. 1964. Pallottinky (Congregatio Sororum Apostolatus Catholici) se kromě charitativní činnosti zabývají výchovou dospívající mládeže.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz