Pachomios

Synonyma hesla: Pachomius

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: mnišství

Časové zařazení: rané křesťanství 4. století

Když ve 4. století náhle zesílil příliv zájemců o mnišský způsob života, ukázalo se, že dosavadní hospodářská základna nestačí pro tak velký počet mnichů. Kromě darů se mniši živili ruční prací: prací na poli a v zahradě, pletením košíků, rohožek a provazů vyráběli zboží na výměnný obchod. Pachomios začal asi od roku 320 zakládat kláštery, které se zásadně lišily od starších forem společentví v tom, že nesloužily jen k duchovnímu vedení, ale chtěly též jednotlivce oprostit od starostí s obživou; půda se tam obdělávala racionálněji, rozvinul se též výměnný obchod s vyrobenými potřebnými hospodářskými produkty a zbožím. Je pochopitelné, že tato přestavba měla za následek též posun v etice mnišství (v posuzování ruční práce a v poslušnosti vůči opatovi). Pachomios sepsal pro své kláštery první – koptská – mnišská pravidla. Zachovala se pouze v Jeronýmově sesterském latinském překladu z překladu řeckého. Spolu s nimi se tradicí zachovaly i Pachomiovy výroky a listy. Pachomios zemřel roku 346.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

rané křesťanství

křesťanství

4. století

mnišstvíCopyright iEncyklopedie.cz