Osvícení

Kategorie: křesťanství

Lat. illuminati, řec. photismenoi. Termín označoval v prvotním křesťanství novokřtěnce, protože obdrželi světlo Kristovo ve - křtu. Později se tak označovaly skupiny osob, které se považovaly za obdařené osvícením, pocházejícím z jejich mystického spojení s Bohem. Byli to jak Bratři a sestry svobodného ducha u - protestantů, tak španělští alumbrados a kvietisté u katolíků. - Inkvizice pronásledovala jak alumbrados, tak italské kvietisty ( - kvietismus), protože se vychloubali jistou bezhříšností a tvrdili, že jejich nemorální skutky byly dopuštěny Bohem na důkaz existence ďábla. Naproti tomu Bavorští o., které založil r. 1776 A. Weishaupt (1748-1830) v Ingolstadtu, se nadchli pro přirozené chápání náboženství a byli tajnou společností zednářského typu s politickými cíly. Weishauptovým záměrem bylo dosáhnout, aby »vladaři a národy pokojně zmizely ze světa, lidstvo se stalo jednou rodinou a svět se stal místem pobytu rozumných lidí«. K této skupině patřila řada významných osob, mj. Goethe, Mozart, Herder.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz