Ostatky

Kategorie: křesťanství

Posmrtné pozůstatky světců se v katolické a pravoslavné církvi chovají v úctě. Jako ostatky se většinou uctívá mrtvé tělo světce nebo jeho části, v druhé řadě též předměty, které světec používal (části oděvu aj.). Ostatky mají křesťanovi připomínat světce a jeho vzorný život. Zvláště intenzivně pěstuje kult ostatků buddhismus. V islámu se Muhammadovy vousy považují za posvátné. Původ křesťanského kultu ostatků je u hrobů mučedníků, nad nimiž se stavěly v pozdějších dobách oltáře a kostely. Pozůstatky světců se během křesťanského středověku stále více rozdělovaly. Z českých panovníků to byl Karel IV., který pro svou zemi nashromáždil velké množství ostatků svatých. Z reformátorů uctívání ostatků ostře kritizoval především Kalvín.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz