Ospravedlnění

Kategorie: křesťanství

Lat. iustificatio. Je to akt, kterým Bůh daruje hříšnému člověku svou - lásku a - milost, které s konečnou platností ve světě existují a působí díky Kristu. Zároveň je to akt, jímž člověk přijímá tyto dary ve vztahu lásky k Bohu, která ho činí z hříšníka spravedlivým. V prvních staletích církve se proti učení o o. postavilo - pelagiánství, které tvrdilo, že člověk neměl potřebu - milosti, aby jednal správně, ale pouze proto, aby tak jednal snadněji, všechno tedy záleželo na dobré vůli. Nejtvrdší kritika o. se však snesla od Luthera, jenž podle výkladu - listu sv. Pavla Římanům soudil, že člověk je spasen »pouze díky víře«, neboť je neschopný »zasloužit si« o.. Katolická - teologie na - tridentském koncilu zdůraznila, že k o. dochází pouze skrze Ježíše Krista a že lidské činy mají před Bohem cenu pro zásluhy Ježíše Krista. Sv. Pavel totiž prohlašuje, že o. přichází z »víry která působí prostřednictvím křesťanské lásky« (Gal 5,6).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz