Ortopraxe

Kategorie: křesťanství

Z řec. orthós, »pravý«, a práxis, »chování«. Způsob života, který odpovídá hlásanému náboženství. Někdy se staví do protikladu k - ortodoxii, je-li uváděna jako jediné znamení sounáležitosti s církví.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz