Ortodoxní církve

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církve

Místní zařazení: křesťanský východ

Církve, které vznikly na území bývalé východořímské říše, si připisují označení o.c. proto, že pokládají za nositele nauky prvotní církve. Po 5. stol. přijímaly do svého názvu odkaz na ortodoxnost ( - ortodoxie) ty východní církve, které měly vazby na Konstantinopol, aby se odlišily od církví, které nepřijaly věroučné závěry prvních - koncilů ( - nestoriánství, - monofyzitismus). Po východním rozkolu (1054) pak tímto názvem podtrhávali svůj polemický postoj k římskokatolické církvi. V dnešní době dal 2. vatikánský koncil rozhodný podnět k ekumenickým vztahům mezi o. církvemi a - latinskou církví. Podpořil historické setkání papeže Pavla VI. s konstantinopolským - patriarchou Atenagorem (1964) se vzájemným prominutím - exkomunikací z r. 1054 (v r. 1965). Naučných rozdílů mezi ortodoxními a katolíky není mnoho. Týkají se hlavně - papežského primátu a teologické otázky - filioque. V obou církvích panuje jednota pojímání - svátostí, úloha Panny - Marie v - dějinách spásy, biblický výklad i - apoštolská posloupnost (sukcese) - biskupů atd.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církve

křesťanský východCopyright iEncyklopedie.cz