Ortodoxie

Kategorie: křesťanství

Z řec. orthos, »pravý«, a doxa, pův. »názor«, později »slavení«, nebo orthos a dokein, »pravý« a »mínění«. Termínu o. se používá k označení křesťanské nauky jakožto pravé, tak jak ji církev vyučuje a definuje v protikladu k bludným a chybným názorům. Termín o. je možno překládat i jako »pravé slavení« (pravoslaví), což přesněji odpovídá spiritualitě křesťanského Východu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz